SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Acta Scientiarum Polonorum Architectura to kwartalnik naukowy wydawany na zasadzie otwartego dostępu przez Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Obecna punktacja czasopisma według MNiSW to 20 pkt., pozycja 27917 wykazu czasopism punktowanych.

 

Artykuły i ich abstrakty publikowane są w następujących repozytoriach i bazach online:

 • AGRO
 • Baidu Scholar
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CEON 
 • CNPIEC - cnpLINKer
 • EBSCO (Central & Eastern European Academic Source - CEEAS)
 • Google Scholar
 • J-Gate
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders) 
 • MyScienceWork
 • Naver Academic
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ReadCube
 • Semantic Scholar
 • Summon (ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)

 

Czasopismo indeksowane jest w Index Copernicus (ICV 2019: 83,6)
 

 

Acta Scientiarum Polonorum Architectura uzyskało w 2019 roku dofinansowanie w ramach programu MNISW "Wsparcie dla czasopism naukowych". 

Acta Scientiarum Polonorum Architectura jest czasopismem wydawanym na zasadzie otwartego dostępu (open access). Publikowane artykuły dostępne są na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane.

Czasopismo wydawane jest w cyklu kwartalnym, a kolejne numery danego roku ukazują się wg harmonogramu: 1 - III/IV, 2 - VI/VII, 3 - IX/X, 4 - XII/I.

Redaktor Naczelny - prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Inżynierii Lądowej, Nowoursynowska Str. 159, 02-776 Warszawa, eugeniusz_koda@sggw.pl

 

Rada Naukowa Serii Architectura

 • Magdalena Daria Vaverková - Warsaw University of Life Sciences – SGGW (Chair), Poland, magdalena_vaverkova@sggw.pl
 • Agnieszka Bańkowska-Sobczak - Warsaw University of Life Sciences – SGGW (Secretary), Poland, agnieszka_bankowska@sggw.pl
 • Dana Adamcová - Mendel University in Brno, Czech Republic
 • Maria Eugenia Gimenez Boscov - Polytechnic School of the University of São Paulo, Brazil
 • Abdelmalek Bouazza - Monash University, Melbourne, Australia
 • Włodzimierz Brząkała – Wroclaw University of Science and Technology, Poland
 • Ali Firat Çabalar – University of Gaziantep, Turkey
 • Jonathan Chan Cheung-Wai – Vrije Universiteit Brussels, Belgium
 • Daniel Dias - Grenoble Alpes University, France
 • Andrea Dominijanni – Politechnic University of Turin, Italy
 • Wojciech Franus – Lublin University of Technology, Poland
 • Masaharu Fukue – Tokai University, Shizuoka, Japan
 • Daniel Garlikowski – Wrocław University of Life Sciences, Poland
 • Wojciech Gilewski – Warsaw University of Technology, Poland
 • Vlassios Hrissanthou – Democritus University of Thrace, Polytechnic, Xanthi, Greece
 • Jarosław Jędrysiak – Łódź University of Technology, Poland
 • Eugeniusz Koda – Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Stanislav Lenart - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Ljubljana, Slovenia
 • Sergei N. Leonovich – Belarussian National Technical University, Minsk, Belarus
 • Andrzej S. Nowak – Auburn University, Auburn, USA
 • Krishna R. Reddy – University of Illinois at Chicago, USA
 • Jane R. Rickson – Cranfield University, Great Britain
 • Thorsten Schuetze – Sungkyunkwan University, Seoul, South Korea
 • Devendra Narain Singh – Indian Institute of Technology, Bombay, India
 • Volodymyr Trach – National University of Water Management and Nature Resource Use, Rivne, Ukraine
 • Leonas Ustinovicius - Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 • Dariusz Wanatowski – University of Leeds, GB and Southwest Jiaotong University, Chengdu, China
 • Krzysztof Wilde – Gdańsk University of Technology, Poland
 • Askar Zhussupbekov – Eurasian National University, Astana, Kazakhstan